divendres, 27 de febrer de 2009

projecte final

Projecte final:

Ara heu d'aplicar tot el que he aprés en aquesta unitat per realitzar dues activitats finals.

Projecte 1: Transferència de llenguatges. Crear la portada d'un cd de música.

Heu de crear una imatge gràfica que traduexi de la manera que creieu convenient el contingut d'una cd de música del grup o el cantant que vosaltres escolliu. La imatge pot partir d'allò que us suggereix algun fragment de lletra o de música del cd o pot representar qualsevol aspecte que vosaltres considereu rellevant.

Format: arxiu jpg de 12 cm x 12 cm i una resolució de 150 ppp.

Tècnica: qualsevol.

Estil: Qualsevol dels estils que heu traballat a la unitat 3. L'estil que escolliu ha d'estar relacionat amb allò que la vostra imatge vulgui transmetre. També pot ser una fotografia documental (com les del barri) o de mirada original.

Justificació: La imatge ha d'anar acompanyada d'un breu text on justifiqueu el vostre treball. Heu d'explicar quin moviment d'avantguarda heu escollit i el per què de la vostra elecció. També cal explicar quina ha estat la motivació o el punt de partida de la vostra imatge.

Títol: el nom del CD i del grup
Etiqueta: U3 projecte final

Projecte 2: Transferència de llenguatges. Crear un comunicat visual a partir d'una notícia.

Heu de crear una imatge gràfica, un comunicat visual, que traduexi en imatges el contingut d'una notícia periodística escollida per vosaltres.

Format: arxiu jpg de 13 cm x 18 cm i una resolució de 150 ppp.

Tècnica: qualsevol.

Estil: Qualsevol dels estils que heu traballat a la unitat 3. L'estil que escolliu ha d'estar relacionat amb allò que la vostra imatge vulgui transmetre. També pot ser una fotografia documental (com les del barri) o de mirada original.

Justificació: La imatge ha d'anar acompanyada d'un breu text on justifiqueu el vostre treball. Heu d'explicar quin moviment d'avantguarda heu escollit i el per què de la vostra elecció. També cal explicar quina ha estat la motivació o el punt de partida de la vostra imatge.

Títol: el titular de la notícia
Etiqueta: U3 projecte final

Data de límit de lliurament dels treballs: dijous 30 d'abril

dimecres, 18 de febrer de 2009

surrealisme

Treballs:

- 2 fotomuntatges a partir de les fotografies del barri. Cal fer construir imatges amb un caire fantàstic i impossible. Recordeu la frase: "No hi ha res més bell que la trobada fortuïta d'un paraigües i una màquina de cosir sobre una taula de dissecció". En els fotomuntatges han d'aparèixer elements impossibles a la realitat. Les imatges de Magritte, que apareixen al bloc, us poden serbir de referència.

- 2 treballs gràfics a partir de dibuixos aplicant l'automatisme. Els gargots i dibuixos que fas sense pensar-hi en qualsevol full et poden servir de punt de partida.

- 2 poemes surrealistes. Un a partir de paraules escollides a l'atzar, l'altre a partir de retalls de paraules tretes de diaris i revistes. Cal que des d'un punt de vista gramatical els poemes siguin correctes.

Data de lliurament: dijous 12 de març

dadà

Treballs:
- 2 treballs (un home i una dona) a partir d'un fotomuntatge de fotografies de moda i publicitat de revistes. Cada un dels dos fotomuntatges han de recordar la portada d'una revista de moda o un anunci publicitari relacionat amb la bellesa, la moda i el consum. Per això en cada un dels treballs també hi apareixeran fragments de textos i paraules, sense sentit, trets de revistes.
Poseu com a títol de cada treball un dels fragments de text que apareix en les imatges.

Tema: la burla de la publicitat i els estereotips de la bellesa del mitjans de comunicació

Etiqueta: U3 dadà

Data de lliurament: dijous 15 de gener

expressionisme

Treballs:
- 1 treball a partir de la imatge d'una persona amb il·luminació dura utilitzant qualsevol focus de llum( llanterna, làmpada,...). Cal convertir aquesta imatge a blanc i negre i forçar el contrast ajustant els nivells. Poseu com a títol del treball el nom de la persona fotografiada.

-2 treballs utilitzant el llapis (2B) i el paper. Els exemples de les caricatures de George Grosz us han de servir de referència per un dels dos treballs. Poseu com a títol d'aquests treballs algun concepte
com por, angoixa, patiment, dolor, injustícia, etc.

Tema: la deformació i l'exageració relacionades amb el patiment, l'angoixa, la por, la injustícia, ....

Etiqueta: U3 expressionisme

Data de lliurament: dijous 26 de febrer

diumenge, 1 de febrer de 2009

fauvisme

Treballs:
- 2 treballs a partir de la imatge d'una persona i de les imatges del barri, utilitzant els nivells i els canals de Photoshop. Poseu com a títol d'aquests treballs el nom de la persona fotografiada i del lloc del barri.

-2 treballs a partir de la imatge d'una persona i de les imatges del barri, utilitzant el pinzell de Photoshop. Poseu com a títol d'aquests treballs el nom de la persona fotografiada i del lloc del barri.

Tema: el color és el protagonista d'aquests treballs.

Etiqueta: U3 fauvisme

Data de lliurament: dijous 19 de febrer