dimecres, 18 de febrer de 2009

surrealisme

Treballs:

- 2 fotomuntatges a partir de les fotografies del barri. Cal fer construir imatges amb un caire fantàstic i impossible. Recordeu la frase: "No hi ha res més bell que la trobada fortuïta d'un paraigües i una màquina de cosir sobre una taula de dissecció". En els fotomuntatges han d'aparèixer elements impossibles a la realitat. Les imatges de Magritte, que apareixen al bloc, us poden serbir de referència.

- 2 treballs gràfics a partir de dibuixos aplicant l'automatisme. Els gargots i dibuixos que fas sense pensar-hi en qualsevol full et poden servir de punt de partida.

- 2 poemes surrealistes. Un a partir de paraules escollides a l'atzar, l'altre a partir de retalls de paraules tretes de diaris i revistes. Cal que des d'un punt de vista gramatical els poemes siguin correctes.

Data de lliurament: dijous 12 de març